Kundservice
 

Vanliga frågor och svar 
 

Väntar du på dina inloggningsuppgifter?
Vi har förmodligen skickat dem eftersom detta sköts direkt vid utskicken av paketet. Om du inte har fått dem, kolla i mappen skräppost. Finns de heller inte där, maila, så skapar vi inloggningsuppgifter till dig. 
 
Var och hur görs provet?
Provet genomförs hos en förhörsförrättare från Nämnden För Båtlivsutbildning, NFB. De är de enda som får genomföra examinationer. Du kontaktar själv en förhörsförrättare, du hittar dem på: https://batlivsutbildning.se. Om du vill göra provet online kan det bokas på här: https://www.navexam.se/bokning/bokning-examination/.

 Gör detta i god tid, förslagsvis redan innan du har påbörjat dina studier så att du har ett mål att sikta mot. Vanligen får du skriva vid ett tillfälle där ni är fler som gör provet samtidigt i en lokal som anvisas av förhörsförrättaren. Du betalar kontant (625 kr för vardera prov förarintyg, kustskepparen och VHF) till förhörsförrättaren samt 65 kr för intygsboken om du inte har en sådan. Direkt efter provet får du reda på resultatet. När du klarat provet får du en intygsbok där din nya behörighet finns inskriven. De prov som NFB har för förarintyget är uppdelat på 5 avsnitt med kortsvarsfrågor. För att erhålla godkänt krävs minst 60 % rätt på varje avsnitt. Provtiden är 1,5 tim, utöver sjökort, passare och transportör är inga hjälpmedel tillåtna. 
 
De 5 avsnitten består av:
1 Internationella sjövägsregler, Sjötrafikförordningen och Sjötrafikkungörelsen, 10 poäng.
2 Svenska sjökort med kort 1, 10 poäng.
3 Kompass och andra navhjälpmedel, sjökortsarbete, navigationsmetoder, 15 poäng.
4 Svensk sjöräddning, säkerhet mm, 5 poäng.
5 Sjukvård, sjömanskap, miljö och väder, 10 poäng.
Kraven framgår av bilaga 4 i kursboken.
 
Kommer det ett båtkörkortet?
För tillfället finns det inga planer från regeringen att införa båtkörkort.
 
Vem utfärdar förarintyg?
Nämnden För Båtlivsutbildning, NFB. Deras förhörsförättare är de enda som får genomföra examinationer.
Kan man ta kustskepparintyget direkt? Kraven för att ta de olika intygen fastställs av Nämnden För Båtlivsutbildning, NFB. För att se kraven på förarintyget och kustskepparintyget, se deras hemsida, www.nfb.a.se. För att ta kustskepparintyg krävs att sökande före prövningen har följande:
• under kalenderåret fyllt minst femton år.
• innehaft Förarintyg i minst en månad
• praktisk erfarenhet av förande av fritidsbåt 
Du måste således ha ett förarintyg före du prövas för kustskepparintyg.
Du kan beställa bägge kurserna samtidigt genom vårt förmånliga kombipaket, se kustskepparintyget.
 
Hur lång tid tar kursen?
Det beror bl a på din studievana, hur mycket du läser varje dag/vecka och dina förkunskaper. De kursanordnare som genomför utbildningen med lärarledda lektioner brukar ta 5 - 10 veckor. Det finns också intensivkurser som går över en helg. Vi vet att de finns de som gjort vår kurs på några dagar! Kursen i sig sätter inga tidsgränser. 
 
Vad blir kostnaden om man är 2 st personer?
Om ni beställer fler än 1 kurs får ni 100 kr i rabatt. En del par som läser till exempel förarintygskursen tycker att det räcker med ett studiepaket att dela på, dvs en bok, en passare, en transportör och ett sjökort. För er föreslår vi att ni har varsin inloggning samt ett studipaket. En förarintygskurs utan studiepaket kostar ordinarie pris 995 kr och en med studiepaket kostar 1495 kr. Rabatten om 100 kr kvarstår även vid för detta alternativ. Alltså blir kostnaden om ni väljer detta 1395 kr + 995 kr = 2390 kr.
 
Har du inaktuella inloggningsuppgifter?
Enligt våra villkor är inloggningsuppgifterna giltiga i 6 månader. Om du vill återuppta kursen efter 6 månader går det bra att maila oss på info@e-navigation.se, så kan vi skapa en rabattkod till dig så att du kan köpa ytterligare 6 måndader för 295 kr.
 
Hur lång tid har man på sig att slutföra kursen?
Inloggningsuppgifterna är giltiga i 6 månader och de kan förlängas med ytterligare 6 mån för 295 kr. Se frågan och svaret ovan.
 
Sker VHF:ens utbildning och examination på nätet?
All utbildning sker interaktivt på Internet. Provet genomförs hos en förhörsförrättare från Nämnden För Båtlivsutbildning, NFB. De är de enda som får genomföra examinationer. Du kontaktar själv en förhörsförrättare, du hittar dem på: www.nfb.a.se. Du betalar 625 kr kontant till förhörsförrättaren. Direkt efter provet får du reda på resultatet. När du klarat provet får du din behörighet inskriven i din intygsbok.
 
Kan jag gå kurserna om jag bor utomlands?
Vi har många kunder i olika länder. Trots att vi får en betydligt högre portokostnad tar vi inget extra för utlandspaket inom EU. 
 
 
 
 

 

 

Kontakta oss

Mail      info@e-navigation.se

Om kundservice

För E-Navigation är det viktigt att du som kund ska känna att vi finns till hjälp när du behöver oss. Vi gör allt för att besvara dina frågor, och gör det så snabbt som möjligt via e-mail, alltid inom 24 timmar på vardagar.